Disclaimer

1. Algemeen

TalentIT Twente spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

2. Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website TalentIT Twente is voor eigen rekening en risico. TalentIT Twente sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, uit. TalentIT Twente behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. TalentIT Twente is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

TalentIT Twente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en partners van TalentIT Twente aangeboden informatie op de sites van TalentIT Twente.

TalentIT Twente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en partners van TalentIT Twente, aangeboden- informatie op de sites van TalentIT Twente. TalentIT Twente behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van TalentIT Twente.

3. Website toegankelijkheid

TalentIT Twente vindt het belangrijk om een website te hebben die voor alle gebruikersgroepen toegankelijk en beschikbaar is. TalentIT Twente probeert actief de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van haar websites te verbeteren, waarbij TalentIT Twente tevens probeert te voldoen aan de vele beschikbare standaarden en richtlijnen.

4. Hyperlinks

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van TalentIT Twente liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. TalentIT Twente is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

5. Auteursrecht

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn in eigendom of licentie bij TalentIT Twente en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. Bij het plaatsen van informatie op deze website is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht je teksten of beelden van onze site willen gebruiken of recht meent te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kun je contact opnemen met: TalentIT Twente, Marketing & Communicatie, michiel@talentittwente.nl

6. Privacy

TalentIT Twente respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je met je bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens die in onze websites worden opgegeven, worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketingdoeleinden. Wel kunnen deze gegevens door TalentIT Twente worden gebruikt voor marketingdoeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stem je met dit gebruik hiervan in. Lees het privacy statement van TalentIT Twente.

7. Toegang

TalentIT Twente behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan TalentIT Twente de toegang tot de websites monitoren.

8. Cookies

TalentITTwente.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op je computer wordt opgeslagen en waarmee je bijvoorbeeld bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. TalentIT Twente kan cookies daarom niet gebruiken om bezoekers persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om bezoekers op websites van derden te identificeren. Cookies kunnen computers van bezoekers, of de bestanden daarop, niet beschadigen. Lees het cookiebeleid van TalentIT Twente.