TalentIT Twente stopt

 

Enschede, december 2023

 

TalentIT Twente stopt

 

TalentIT Twente is opgericht om de beschikbaarheid van ICT-personeel te verbeteren in Twente. Veel studenten (UT en HBO) vertrokken na hun afstuderen uit Twente, onder andere vanwege de onbekendheid bij hen van de mooie kansen en bedrijven in Twente. 

 

Sinds 2018 heeft TalentIT zich ingezet om de studenten tijdens hun studie kennis te laten maken met de Twentse bedrijven en instellingen als toekomstige werkgever. In totaal zijn er meer dan 55 bedrijven betrokken geweest en zijn meer dan 165 matches gemaakt.

Initieel waren met name Nederlandse studenten betrokken bij TalentIT. Meer en meer is dit verschoven en nemen op dit moment met name buitenlandse studenten deel aan TalentIT. Of dit ook betekent dat Nederlandse studenten nu wel in grotere getale na hun afstuderen in Twente blijven werken is niet bekend. 

 

 De deelnemende bedrijven bij TalentIT geven o.a. aan dat:

  • De grotere bedrijven minder problemen ondervinden bij het vinden van ICT-personeel.
  • Naast junior medewerkers er ook grote behoefte is aan medior en senior ICT-medewerkers. 
  • Kleinere bedrijven veel baat hebben bij TalentIT Twente, zij hebben niet de tijd en/of personeel beschikbaar om zelf bij UT, Saxion en ROC van Twente op zoek te gaan naar voor hen geschikte studenten/werknemers.

 

Voor de start van TalentIT hebben de provincie Overijssel en de Twente Board (voorheen Regio Twente) subsidies verstrekt, bedrijven en instellingen betalen naast een jaarlijkse fee, een beperkt bedrag per gemaakte match. Per medio 2023 zijn de subsidies gestopt. Wij zijn trots op, en dankbaar voor de bijdrage die wij hebben kunnen leveren door studenten te helpen aan stageplekken of bijbanen in het IT landschap van Twente. Het afgelopen jaar hebben wij echter ook gezien dat onze organisatie te smal is om de problematiek van vandaag goed aan te pakken. De inkomsten zijn daarvoor te beperkt en vooral te onvoorspelbaar. Dat betekent echter ook dat de activiteiten die wij tot dusver aanboden, helaas moeten stoppen.

 

Wij, het bestuur van TalentIT Twente, concluderen tegelijkertijd dat er meer nodig is dan het maken van matches om het tekort aan ICT-personeel in Twente structureel te verbeteren. En er is meer omvang aan gecoördineerde activiteiten nodig om financieel verantwoord verder te gaan.

 

Om de activiteiten van TalentIT Twente te kunnen continueren is afgelopen maanden door ons ingezet op het onderbrengen van onze activiteiten binnen Talent Center Twente (TCT)  – een nieuw initiatief waarin al deze talent-thema’s breder worden opgepakt. Zo blijft de kennis en ervaring van TalentIT Twente behouden en faciliteren we een snelle start van TCT.

Wij onderstrepen de noodzaak voor een initiatief als TCT: Een organisatie die de tactische/operationele coördinatie van meerdere, zo niet alle, talent gerelateerde thema’s in deze regio uitvoert. Veel initiatieven worden in Twente vaak op zichzelf staand uitgevoerd, en daardoor missen we kansen voor synergie tussen die initiatieven. 

 

Wanneer Talent Center Twente van start gaat en in welke vorm de activiteiten van TalentIT Twente weer worden opgepakt onder dit nieuwe label (het verbinden van studenten en bedrijven) is vooralsnog onduidelijk.

 

Gezien de behoefte bij de bedrijven en het stijgende aantal vacatures (177% in 2e kwartaal 2023 t.o.v. het 1e kwartaal 2020 (bron: Twentse arbeidsmarktmonitor)) achten wij het zeer nadelig dat wij onze activiteiten, ook al is dat tijdelijk, moeten stoppen. De komende jaren blijft het aantal ICT gerelateerde vacatures toenemen, terwijl ICT een steeds grotere rol in het bedrijfsleven gaat spelen. Het MKB, een belangrijke motor van de economie in onze regio, mist kansen als we deze vacatures niet kunnen vullen. Tegelijkertijd moet het MKB hier ook zelf mee aan de slag: juniors zelf opleiden tot mediors, en de organisatie inrichten voor het benutten van internationaal talent.

 

Wij streven er naar dat vanuit TCT het Twents MKB hiermee op de juiste wijze opnieuw en duurzaam kan worden ondersteund.

 

 

Nieuwsbrief

TalentIT Twente is nieuw, is anders… Ben jij nieuwsgierig geworden en wil je op de hoogte worden gehouden?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Het IT platform met impact op
studenten en bedrijven